Pravda spočíva v tom, komu sa rozhodneme veriť

Pravda spočíva v tom, komu sa rozhodneme veriť

Anatómia pádu (r. Justine Triet, 2023)

Anatómia pádu (r. Justine Triet, 2023)

Text: Marína Hluchá

Anatómia pádu: Pravda spočíva v tom, komu sa rozhodneme veriť

Zdroj: ASFK

Režisérka Justine Triet napísala so svojím manželom Arthurom Hararim dramatický thriller zahalený do mrazu alpských hôr a zložitých vzťahov jednej rodiny. Podľa vlastných slov režisérky má ísť o „rébus, ktorý divákovi premieta od prvej scény, no pochopí až neskôr“. Víťazný film tohtoročného Cannes je však rébusom, ktorý nevyriešite počas jeho premietania, no odnesiete si ho z kinosály do svojich bežných dní.

Režisérka Justine Triet napísala so svojím manželom Arthurom Hararim dramatický thriller zahalený do mrazu alpských hôr a zložitých vzťahov jednej rodiny. Podľa vlastných slov režisérky má ísť o „rébus, ktorý divákovi premieta od prvej scény, no pochopí až neskôr“. Víťazný film tohtoročného Cannes je však rébusom, ktorý nevyriešite počas jeho premietania, no odnesiete si ho z kinosály do svojich bežných dní.

Od momentu, keď nevidiaci syn nájde svojho otca v kaluži krvi a jeho manželka Sandra zmätene volá záchranku, je divák nútený zaoberať sa otázkou viny či neviny hlavnej postavy. Pri každej ďalšej interakcii postáv a postupnom odhaľovaní detailov si je takmer istý, že na ňu pozná odpoveď.

Hlavnou podozrivou je Sandra Voyter, spisovateľka s chladnou povahou a svojskými zvykmi. A vzhľadom k tragickej situácii má až príliš atypické správanie. Nepôsobí ako smútiaca vdova, neustále vysvetľuje aj tie najbežnejšie okamihy ich rodinného života a okato sa snaží nájsť logickú príčinu smrti jej manžela. Akoby jej sama nerozumela alebo… Akoby sa snažila pôsobiť nevinne.

Od momentu, keď nevidiaci syn nájde svojho otca v kaluži krvi a jeho manželka Sandra zmätene volá záchranku, je divák nútený zaoberať sa otázkou viny či neviny hlavnej postavy. Pri každej ďalšej interakcii postáv a postupnom odhaľovaní detailov si je takmer istý, že na ňu pozná odpoveď.

Hlavnou podozrivou je Sandra Voyter, spisovateľka s chladnou povahou a svojskými zvykmi. A vzhľadom k tragickej situácii má až príliš atypické správanie. Nepôsobí ako smútiaca vdova, neustále vysvetľuje aj tie najbežnejšie okamihy ich rodinného života a okato sa snaží nájsť logickú príčinu smrti jej manžela. Akoby jej sama nerozumela alebo… Akoby sa snažila pôsobiť nevinne.

Zdroj: ASFK

Akékoľvek spisovateľkino zdôvodňovanie jej aktivít v osudné poobedie znie protichodne: išla pracovať po poháriku vína, dokázala zaspať, aj keď jej manžel nahlas púšťal hudbu, náhodne sa zobudila až na krik syna. Spočiatku je Sandra až prekvapivo naivná, pretože si myslí, že sa prípad zaiste uzavrie ako nehoda. Manžel bol jej večnou láskou, nikdy by mu predsa neublížila, na čo sa jej právnik pýta: „A ako to dokážeš?”

Akékoľvek spisovateľkino zdôvodňovanie jej aktivít v osudné poobedie znie protichodne: išla pracovať po poháriku vína, dokázala zaspať, aj keď jej manžel nahlas púšťal hudbu, náhodne sa zobudila až na krik syna. Spočiatku je Sandra až prekvapivo naivná, pretože si myslí, že sa prípad zaiste uzavrie ako nehoda. Manžel bol jej večnou láskou, nikdy by mu predsa neublížila, na čo sa jej právnik pýta: „A ako to dokážeš?”

Zdroj: ASFK

Prípad sa dostáva až na súd, ktorého priebeh tvorí väčšinu filmu. Mediálny záujem o Sandru Voyter je masívny – spisovateľka, ktorá zabila svojho manžela, je totiž omnoho zaujímavejší titulok ako ten o neúspešnom spisovateľovi, ktorý spáchal samovraždu. Divákovi je v tejto časti filmu poskytnutých ešte menej faktov, o ktoré by sa vedel racionálne oprieť. Zároveň si spoločne so Sandrou začíname uvedomovať, že to, ako naše vzťahy pôsobia navonok sa vôbec nemusí zhodovať s tým, ako ich vnímame my.

Je normálne, že Sandra svojho manžela opakovane podvádzala, ak o tom vedel? Je v poriadku, že si s jeho povolením vzala myšlienku z jeho rozpísanej knihy a napísala vlastnú a úspešnejšiu? Mal Sandrin manžel depresiu, nevedel sa vyrovnať s vlastnými neúspechom alebo len trpel pre jej tyranské správanie? Množstvo detailov o vzťahu dvoch manželov vypláva na povrch počas súdu. Nie je to príjemné ani jednému zo zúčastnených – Sandre, jej synovi ani divákovi.

Prípad sa dostáva až na súd, ktorého priebeh tvorí väčšinu filmu. Mediálny záujem o Sandru Voyter je masívny – spisovateľka, ktorá zabila svojho manžela, je totiž omnoho zaujímavejší titulok ako ten o neúspešnom spisovateľovi, ktorý spáchal samovraždu. Divákovi je v tejto časti filmu poskytnutých ešte menej faktov, o ktoré by sa vedel racionálne oprieť. Zároveň si spoločne so Sandrou začíname uvedomovať, že to, ako naše vzťahy pôsobia navonok sa vôbec nemusí zhodovať s tým, ako ich vnímame my.

Je normálne, že Sandra svojho manžela opakovane podvádzala, ak o tom vedel? Je v poriadku, že si s jeho povolením vzala myšlienku z jeho rozpísanej knihy a napísala vlastnú a úspešnejšiu? Mal Sandrin manžel depresiu, nevedel sa vyrovnať s vlastnými neúspechom alebo len trpel pre jej tyranské správanie? Množstvo detailov o vzťahu dvoch manželov vypláva na povrch počas súdu. Nie je to príjemné ani jednému zo zúčastnených – Sandre, jej synovi ani divákovi.

Zdroj: ASFK

Kým sa Sandra snaží presvedčiť aspoň jej syna Daniela, že nie je monštrum, syn dostáva súdny dozor, ktorý má zabezpečiť, aby ho nikto neovplyvňoval. Práve v jeho výpovedi hľadá súd najväčšiu oporu, aj keď je ešte len jedenásťročným chlapcom. Dostáva sa tak do ťažkého vnútorného konfliktu, pretože ani on sám už nevie, čo je pravda. Pravdou sa nakoniec stane to, ktorému z rodičov sa rozhodne veriť. A to sa stáva významným paradoxom filmu – sudcom sa nakoniec stáva nevidiaci chlapec.

Kým sa Sandra snaží presvedčiť aspoň jej syna Daniela, že nie je monštrum, syn dostáva súdny dozor, ktorý má zabezpečiť, aby ho nikto neovplyvňoval. Práve v jeho výpovedi hľadá súd najväčšiu oporu, aj keď je ešte len jedenásťročným chlapcom. Dostáva sa tak do ťažkého vnútorného konfliktu, pretože ani on sám už nevie, čo je pravda. Pravdou sa nakoniec stane to, ktorému z rodičov sa rozhodne veriť. A to sa stáva významným paradoxom filmu – sudcom sa nakoniec stáva nevidiaci chlapec.

Zdroj: ASFK

Anatómia pádu nie je film, na ktorého konci sa dočkáte veľkého odhalenia. Anatómia je popisná veda a presne to od Anatomie pádu môžete čakať – rozsiahlu analýzu vrcholne atypického vzťahu dvoch ľudí, ktorý mohol, no tiež nemusel byť príčinou tragickej smrti manžela. Detailná rekonštrukcia fyzického pádu však nie je jediným analyzovaným pádom vo filme. Druhým je pád Sandry v očiach spoločnosti a jej syna, na ktorom jej nepopierateľne záleží.

Anatómia pádu vás bude nútiť neustále spochybňovať to, čo vidíte pred očami a pýtať sa samých seba, ako by ste pred sudcami vašich vzťahov obstáli práve vy.

 

 

Anatómia pádu nie je film, na ktorého konci sa dočkáte veľkého odhalenia. Anatómia je popisná veda a presne to od Anatomie pádu môžete čakať – rozsiahlu analýzu vrcholne atypického vzťahu dvoch ľudí, ktorý mohol, no tiež nemusel byť príčinou tragickej smrti manžela. Detailná rekonštrukcia fyzického pádu však nie je jediným analyzovaným pádom vo filme. Druhým je pád Sandry v očiach spoločnosti a jej syna, na ktorom jej nepopierateľne záleží.

Anatómia pádu vás bude nútiť neustále spochybňovať to, čo vidíte pred očami a pýtať sa samých seba, ako by ste pred sudcami vašich vzťahov obstáli práve vy.