Reportáže

Od výstav a autorských čítaní, naprieč festivalmi, až po cestovateľské zážitky
za hranicami. Zachytávame atmosféru jedinečných momentov slovom aj obrazom.