Úvahy

Od filozofických úvah, naprieč poviedkami, až po umelecké texty s experimentálnymi prvkami. Dovoľujeme uniknúť kúsku nášho vnútorného sveta,
nechávame plynúť myšlienky, pýtame sa hlboké otázky.
Preciťujeme.