Dom pre jeleňa: Slovenská dedina so štipkou moderny

Dom pre jeleňa: Slovenská dedina so štipkou moderny

Text: Tomáš Košárek

Knizna recenzia: Dom pre jeleňa - Slovenská dedina so štipkou moderny

Autor fotografie: Tomáš Košárek

Zbierku poviedok od Dominiky Moravčíkovej som otvoril s očakávaním. Oslovila ma už poviedkou Teplokrvný druh, s ktorou vyhrala súťaž Poviedka 2019 a nájdeme ju aj v dotyčnej zbierke, hoci mierne pozmenenú. Doposiaľ jediná výherkyňa oboch súťaží Básne CZ/SK a Poviedka prenáša svoje poetické vnímanie sveta aj do jej najnovšej zbierky. Doktorandka muzikológie a prozaička sa prevažne inšpiruje krutou, no zvláštne krásnou silou prírody, pričom v jej tvorbe nachádzame motívy návratu na rodnú hrudu, silného naturizmu, ale aj slovenskej dediny – témy, ktorá prekvapivo v súčasnej literatúre absentuje.

Zbierku poviedok od Dominiky Moravčíkovej som otvoril s očakávaním. Oslovila ma už poviedkou Teplokrvný druh, s ktorou vyhrala súťaž Poviedka 2019 a nájdeme ju aj v dotyčnej zbierke, hoci mierne pozmenenú. Doposiaľ jediná výherkyňa oboch súťaží Básne CZ/SK a Poviedka prenáša svoje poetické vnímanie sveta aj do jej najnovšej zbierky. Doktorandka muzikológie a prozaička sa prevažne inšpiruje krutou, no zvláštne krásnou silou prírody, pričom v jej tvorbe nachádzame motívy návratu na rodnú hrudu, silného naturizmu, ale aj slovenskej dediny – témy, ktorá prekvapivo v súčasnej literatúre absentuje.

Reformovaný realizmus

Reformovaný realizmus

Dedina moderného storočia je iná, je si však zvláštnym spôsobom podobná s dedinou slovenského realizmu, akú poznáme z povinného čítania Timravy či Tajovského. Opäť pocítime pachuť všadeprítomného alkoholizmu, zlodejstva a manželských zväzkov uzatváraných z povinnosti. Moravčíková je však schopná týmto obstarožným problémom dodať aktuálnosť, pretože zároveň tematizuje problémy rasovej neznášanlivosti, LGBTQ+ komunity alebo slovenského prisťahovalectva naspäť na dedinu. Týmito menej konvenčnými témami sa jej darí zaujať čitateľstvo a neskĺzavať do stereotypu.

Dedina nedefinovaného moderného storočia je iná, je si avšak zvláštnym spôsobom podobná s dedinou slovenského realizmu, akú poznáme z povinného čítania Timravy či Tajovského. Opäť pocítime pachuť všadeprítomného alkoholizmu, zlodejstva a manželských zväzkov uzatváraných z povinnosti. Moravčíková je však schopná týmto obstarožným problémom dodať aktuálnosť, pretože zároveň tematizuje problémy rasovej neznášanlivosti, LGBTQ+ komunity alebo slovenského prisťahovalectva naspäť na dedinu. Týmito menej konvenčnými témami sa jej darí zaujať čitateľstvo a neskĺzavať do stereotypu.

Zneisťovanie a ranná hmla pre čitateľa

Zneisťovanie a ranná hmla pre čitateľa

Kým v  niektorých poviedkach vidíme brilantne zvládnutú cyklickú pointu, v ďalších vidíme pokus o Rankovskú pointu “do stratena”, v ktorej je koniec poviedky ponechaný na úsudok čitateľstva. Hoci pri niektorých autoroch a autorkách je táto technika príjemným ozvláštnením, pri Moravčíkovej textoch vyznievajú skôr neisto. Zamlženie jednotlivých príbehov môže pôsobiť mysteriózne, no zároveň čitateľstvo necháva na vážkach v dôležitých detailoch, ktoré sú nevypovedané.

Kým v  niektorých poviedkach vidíme brilantne zvládnutú cyklickú pointu, v ďalších vidíme pokus o Rankovskú pointu “do stratena”, v ktorej je koniec poviedky ponechaný na úsudok čitateľstva. Hoci pri niektorých autoroch a autorkách je táto technika príjemným ozvláštnením, pri Moravčíkovej textoch vyznievajú skôr neisto. Zamlženie jednotlivých príbehov môže pôsobiť mysteriózne, no zároveň čitateľstvo necháva na vážkach v dôležitých detailoch, ktoré sú nevypovedané.

Dom ako miesto, kam sa dá vrátiť

Dom ako miesto, kam sa dá vrátiť

Dom pre jeleňa je návratom k tradíciám, ktoré väčšina dnešnej spisovateľskej obce považuje za obstarožné, prepoužívané a radiace sa najmä k literárnym smerom minulosti. Moravčíkovej sa veľmi úspešne darí oživovať dávno stratené sentimenty, ktoré sú Slovákom tak blízke.

Väčšina z nás si dokáže živo spomenúť na dlhé letá strávené u príbuzných na dedine, bujaré oslavy alebo prípitky na symbol oslavy nového domu alebo prírastku do rodiny. Či sa nám to páči alebo nie, Dom pre jeleňa pri čítaní odkrýva kúsky z nás zapečatené v prastarých zvykoch a my si uvedomíme, že naši predkovia sú stále s nami, akokoľvek prostí a primitívni. 

Sčítané aj odčítané, nadväzujúc na odvážne prózy naturizmu doplnené o aktualizovanú tematiku, je to práve dych prírody a rodnej zeme, ktorý je v autorkinom debute najvýraznejší. Napriek drobným nedokonalostiam diela si dovolím tvrdiť, že Moravčíková má silné šance stať sa výrazným hlasom novej generácie spisovateľov a spisovateliek.

Za recenzný výtlačok ďakujeme vydavateľstvu KK Bagala

 

Dom pre jeleňa je návratom k tradíciám, ktoré väčšina dnešnej spisovateľskej obce považuje za obstarožné, prepoužívané a radiace sa najmä k literárnym smerom minulosti. Moravčíkovej sa veľmi úspešne darí oživovať dávno stratené sentimenty, ktoré sú Slovákom tak blízke.

Väčšina z nás si dokáže živo spomenúť na dlhé letá strávené u príbuzných na dedine, bujaré oslavy alebo prípitky na symbol oslavy nového domu alebo prírastku do rodiny. Či sa nám to páči alebo nie, Dom pre jeleňa pri čítaní odkrýva kúsky z nás zapečatené v prastarých zvykoch a my si uvedomíme, že naši predkovia sú stále s nami, akokoľvek prostí a primitívni. 

Sčítané aj odčítané, nadväzujúc na odvážne prózy naturizmu doplnené o aktualizovanú tematiku, je to práve dych prírody a rodnej zeme, ktorý je v autorkinom debute najvýraznejší. Napriek drobným nedokonalostiam diela si dovolím tvrdiť, že Moravčíková má silné šance stať sa výrazným hlasom novej generácie spisovateľov a spisovateliek.

Za recenzný výtlačok ďakujeme vydavateľstvu KK Bagala