2 %

  1. Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
  3. Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3 %

  1. Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3 %.
  3. Ak ste členom dobrovoľníckeho centra, prípadne pracujete ako dobrovoľníci v inej organizácii, vypýtajte si potvrdenie o tejto dobrovoľníckej činnosti, aby ste mohli poukázať až 3 % z vašich daní.
  4. Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.
    Termín podania: do 30.4.2023

INÉ

Fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie: Do daňového priznania vpíšte údaje o našej organizácii, termín na podanie daňového priznania je 31. marec 2023.
V prípade, že si predlžujete termín podania daňového priznania, aby sme mohli prijať 2 % z vašich daní, musíte ho podať do 30. apríla 2023.

Naše údaje

Názov: HMOTA

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52940721

Sídlo: Soblahov 865, 91338, Soblahov