Nebezpečenstvo jediného príbehu

Polovica žltého slnka, Chimamanda Ngozi Adichie, Absynt, 2021

Nigérijská autorka Chimamanda Ngozi Adichie je uznávanou a obľúbenou spisovateľkou po celom svete. Vo svojich dielach sa venuje témam ako je láska, rasizmus, vojna či história a život v Nigérii. Veľký ohlas vzbudil jej TED Talk z roku 2012, ktorý neskôr vyšiel aj knižne a dočkal sa aj slovenského prekladu: “Všetci by sme mali byť feminist(k)ami”(Absynt, 2017). Na základe tohto feministického manifestu vznikla aj pesnička “Flawless” od Beyoncé. Niekoľko rokov predtým mala Chimamanda Ngozi Adichie iný, o niečo menej známy TED Talk, ktorý hovoril o nebezpečenstve jediného príbehu. Častokrát sa stáva, že z jedného príbehu sa v našich mysliach stane jediný a preto máme pomerne obmedzený pohľad na ľudí, národné kultúry či svet ako taký. Koľko príbehov ste počuli o Afrike?

Nigérijské príbehy

Chimamanda Ngozi Adichie sa naučila čítať, keď mala iba štyri roky a začala písať v siedmich. Nakoľko čítala iba britskú a americkú literatúru, onedlho aj ona ako dieťa písala príbehy o belochoch s modrými očami, ktorí pijú zázvorové pivo a rozprávajú sa o počasí. V tom veku si vôbec neuvedomovala, že nepíše o tom, čo pozná, ale iba recykluje príbehy iných. Dnes patrí Chimamanda k autorkám so silným hlasom hovoriacim o spoločenských témach ako feminizmus či rasizmus, pričom svoje príbehy osadzuje do domovského, nigérijského prostredia. Azda najznámejším dielom v zahraničí a aj v našich končinách, je jej román Amerikánka (Absynt, 2017). Tento rok vyšla v rovnakom vydavateľstve ďalšia kniha od autorky a to Polovica žltého slnka (Absynt, 2021), ktorá opisuje osudy obyčajných postáv na pozadí občianskej nigérijskej vojny v rokoch 1967 až 1970.

“Žili by sme úplne inak, keby sme viac mysleli na to, že zomrieme. A pritom nás to neminie.” 

Tematika občianskej vojny

Každý z nás trpí syndrómom jediného príbehu. Pravdepodobne každý už niečo o Afrike počul. Zväčša ju opisujú slová ako chudoba, choroby, hlad, safari či lov ohrozených druhov zvierat. Len málokto sa o Afriku zaujíma do hĺbky a rozlišuje, že každá krajina na spomínanom kontinente má svoje vlastné strasti a slasti. V románe Polovica žltého slnka je tematizovaná občianska vojna v Nigérii medzi severom (Hausovia) a juhom (Igbovia). Kultúrne a spoločenské rozdiely viedli k snahám Igbov o nezávislosť v podobe republiky Biafry, ktorá existovala iba tri roky.  

V popredí týchto skutočností sa čitateľ oboznamuje s obyčajnými ľudskými osudmi, ktoré vojna hlboko zasiahne. Postavy románu patria poväčšine k intelektuálnym kruhom. Medzi hlavné postavy patrí učiteľka Olanna a jej sestra Kainene, ktoré pochádzajú z dobre zabezpečenej rodiny, britský spisovateľ Richard, ktorý prejavuje veľkú náklonnosť k lokálnej kultúre či mladý sluha Ugwu. Nepokoje a vojna sú tak zachytené z rôznych uhlov pohľadu. 

Obsiahly román v sebe okrem spletitých ľudských vzťahov obsahuje aj množstvo informácií o danom regióne. Autorka používa jednak cudzie slová či pre slovenského čitateľa atypické mená, no okrem toho ho skrz odkazy a poznámky pod čiarou oboznamuje s nigérijskými jedlami, tradíciami, mágiou, historickými faktami či prostredím ako takým. Na jednu stranu je text beletristický, ale narába s množstvom faktov, čím sa stáva aj náučným. Práve preto je mnohokrát potlačená umeleckosť na úkor predania faktov a historických skutočností. Dialógy postáv sa v niektorých prípadoch vyznačujú neprirodzeným jazykom, lebo postavy rozprávajú až príliš vyumelkovane a intelektuálne.  

“To je láska: reťazec významných náhod, z ktorých sa rodí kúzlo.” 

Aj napriek tomu, že kniha tematizuje vojnové zverstvá a krviprelievanie, politické nepokoje, násilie páchané na ženách a deťoch, nehovoriac o rukovaní mužov na vojnu, text by som neoznačila ako čisto vojnovú literatúru. Autorka si totiž zvolila taktiku vyrozprávať príbeh o vojne čo najmiernejšie, a teda najprístupnejšie. V knihe sa síce objavujú isté surové pasáže, no do popredia sú stavané osudy jednotlivých postáv, ich prežívanie a vzťahy. Text zobrazuje z veľkej časti spoločenskú a politickú situáciu pred vypuknutím vojny a  následne počas nej. Umelecký text s reportážnymi a náučnými prvkami zachytáva na vyše päťsto stranách vyhrotený nigérijský konflikt, lokálne prostredie a ľudské osudy.  

“Keď sme umierali, svet mlčal.” 

Jediný príbeh o Afrike

Pre slovenského čitateľa je africké, konkrétne nigérijské, prostredie pravdepodobne veľmi cudzie. Polovica žltého slnka predstavuje vhodný nástroj ako sa s nigérijskou literatúrou zoznámiť a rozšíriť si obzory. Ide o ťažšiu tematiku, ktorá je podaná pútavo a s malým množstvom surových  scén, takže môže zaujať aj tých, ktorí vojnové príbehy neobľubujú. Aj napriek tomu, že dlhý rozsah môže byť vyčerpávajúci, ide naozaj o autentické dielo jednej z najvýznamnejších autoriek súčasnosti. Jej tvorba výrazne prispieva k tomu, aby ľudia po celom svete nezostávali obeťami jediného príbehu o Afrike, ktorý je spoločnosti, aj keď niekedy z iného uhla pohľadu, dookola predstavovaný.

Hodnotenie hviezdičkami: 4/5

Recenziu spracovala Ema Šašalová. Za knihu ďakujeme vydavateľstvu Absynt.  

Názov: Polovica žltého slnka  
Žáner: spoločenská beletria  
Autorka: Chimamanda Ngozi Adichie
Vydavateľstvo: Absynt 
Preklad: Kristína Karabová
Rok vydania: 2021
Počet strán: 544
ISBN:978-80-8203-227-0