Za hodinu 50€. Sex biznis v číslach

Text: Dominika Hvorková
Foto: Sofia Abougalil

40-42 miliónov

Podľa prieskumu z roku 2012 pracovalo v sex biznise v tom období 40 až 42 miliónov ľudí po celom svete. Značná časť dát však môže chýbať. Prieskumy sú väčšinou robené iba na malej vzorke, aj napriek tomu ako diverzná prostitúcia je. Nie sú to iba ženy kráčajúce po D1, sú to nevestince a bordely, eskorty, virtuálne služby ponúkané cez webkameru alebo telefóny a sex turizmus. 

Na Slovensku bolo odhadom v roku 2006 viac ako dvadsať tisíc sex pracovníkov, v Českej Republike v roku 2013 približne 13 000. Z krajín Strednej Ázie, Stredného Východu a Afriky chýbajú presné čísla a dáta. Napriek tomu sa tieto oblasti radia medzi destinácie s najrozšírenejším sex biznisom. Žena v Zambii zistila, že ak päťkrát orálne uspokojí muža, bude svojim deťom môcť kúpiť tašku kukuričnej múky. Pre ňu je to spôsob, akým si dokáže zarobiť na uspokojenie primárnych ľudských potrieb. Nie len svojich, ale aj jej detí. 

Indka si zase uvedomila, že prostitúcia v Indii je lukratívnejšou prácou ako zamestnanie, ktoré mala doteraz. Pre ženu v Spojenom kráľovstve je to zase základná otázka prežitia, alfa a omega. 

V sex biznise sú aj takí ľudia, ktorí sa práci venujú, pretože chcú preskúmať a vyjadriť svoju sexualitu. Robia to na úplne dobrovoľnej báze a žiadne existenčné dôvody ich do toho nenútia. Z právneho hľadiska to však nie je práca, ktorú by si vybral dobrovoľne hocikto. Iba v zriedkavých prípadoch sú chránení právnymi a súdnymi systémami, pričom väčšina sexuálnych pracovníkov je často vystavená riziku fyzického a verbálneho násilia, stigmatizácie, porušovania ľudských práv a sociálnej a právnej diskriminácie.

83 %, 68 %, 55 %

Podľa prieskumu, ktorý viedli vedci Melissa Farley a Howard Barkan v 90. rokoch minulého storočia 83 % respondentov potvrdilo, že pri ich práci boli ohrození zbraňou. Na prieskum zameraný na prostitúciu, násilie páchané na ženách a post-traumatickú stresovú poruchu odpovedalo 130 sexuálnych pracovníkov zo San Francisca. Ich odpovede naznačujú, že útoky a znásilnenia sú bežným javom. 

82 % z týchto respondentov uviedlo, že boli fyzicky napadnutí odkedy vstúpili do sex biznisu. Z tých, ktorí boli fyzicky napadnutí, až 55 % bolo napadnutých zákazníkmi. Osemdesiatosem percent bolo fyzicky ohrozených počas prostitúcie a 83 % bolo fyzicky ohrozených zbraňou. Znásilnených bolo až 68 % respondentov, z toho 48 % viac ako päťkrát. 

Desiatky tisíc ľudí v Amerike sú ročne zatknutí, stíhaní, vzatí do väzby, deportovaní alebo pokutovaní za sexuálnu prácu. Podľa ďalšieho prieskumu z roku 2003, ktorého respondenti boli prostitútky z ulíc New Yorku, až 80 % priznalo, že zažili násilie alebo vyhrážanie a polícia im často nijak nepomohla. „Jedno dievča bolo na ulici znásilnené skupinou mužov a polícia neprišla, pretože som im volala ja. Vedia, že pracujem na ulici,“ opísala anonymná respondentka.

13-25 rokov

V biznise sa najčastejšie pohybujú dievčatá vo veku 13 až 25 rokov.  Priemerný vek, kedy dievča vstupuje do biznisu je okolo 16 až 17 rokov. Dvadsať percent biznisu, približne 8 až 8,5 miliónov, tvoria muži. Tí vstupujú do biznisu približne v 14 rokoch a pracujú viac nezávisle, bez pasáka. To je zároveň aj dôvod, prečo častejšie a rýchlejšie opúšťajú biznis a začínajú nový, iný život. Dievčatá, na druhej strane, majú pre násilie často kratšie životy všeobecne.

Mužskú prostitúciu obklopujú tri veľké tabu témy. Prostitúcia sama o sebe je kontroverzná, u mužského aj ženského pohlavia. Ďalšou stigmou je homosexualita, aj napriek tomu, že nie všetci muži v biznise sú inej ako heterosexuálnej orientácie. Až 25 % z nich je však pozitívna na pohlavnú chorobu zatiaľ čo pri ženách je to päť percent. Treťou tabu témou je, že muži údajne nemôžu byť obeťami sexuálneho zneužívania čo často vedie k tomu, že nehľadajú profesionálnu pomoc, keď ju potrebujú. 

15-5000€

Platy žien v sex biznise kolíšu v závislosti od ekonomických podmienok v príslušných krajinách. Prostitútky, ktorých klientmi sú najmä zahraniční podnikatelia zase dostávajú plat podľa zahraničných ekonomických podmienok. Plat sa môže líšiť v závislosti od predpisov, ktoré vydávajú pasáci, majitelia bordelov alebo obstarávateľov, ktorí majú zvyčajne z príjmu nejaký podiel. 

Cena sa dnes pohybuje od 15 eur až po tisícky. Populárne prostitútky vysokej úrovne môžu zarobiť viac ako 5 000 eur na klienta a panny ešte viac. Odhaduje sa, že ročný príjem na celom svete presiahne viac ako 100 miliárd dolárov. Iba veľmi malá čiastka je zdanená.

Televízna relácia Reflex v roku 2016 prišla s reportážou o slovenských vysokoškoláčkach, ktoré si touto formou zarábajú peniaze. Zistili, že sa v Bratislave nachádzajú desiatky tajných bytov. Tie väčšinou vlastnia pasáci, ktorí si z biznisu berú určitý podiel. Študentky väčšinou berú 50 eur na pol hodinu, 80 eur na hodinu. Robia to dievčatá z normálnych obyčajných rodín, niektoré z nich dokonca skončili s červenými diplomami. Reportáž si môžete pozrieť z archívu na webe tvnoviny.sk. 

odsek 1 § 132 Trestného zákona 300/2005 Z.z.

V slovenskom trestnom zákonníku je síce prostitúcia spomenutá v dvoch odsekoch zákona, ako štát sa však v rámci tejto problematiky nachádzame v takzvanej sivej zóne. Zákony totižto prostitúciu nezakazujú, ani nepovoľujú. Nie je teda možné potrestať ani prostitútku, ani zákazníka. Zákon trestá iba organizované podnikanie s prostitúciou. Štát nemá žiadne možnosti, ako zdaniť zisk z prostitúcie, hoci erotické masážne salóny a podobné inštitúcie zdaňované sú.

Dekriminalizáciu sex biznisu a zlepšenie podmienok pracovníkom po celom svete podporujú aj organizácie Amnesty International, Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia spojených národov a nezisková organizácia Humans Right Watch.