Prihláste svoje texty do Zvolena!

Prihláste svoje texty do Zvolena!

Prihláste svoje texty do Zvolena! Prihlasovanie do 29. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Literárny Zvolen 2023 je spustené Literárny Zvolen začal už svoj 29. ročník. Táto celoslovenská literárna súťaž aj v roku 2023 ponúka výhercom hlavnej ceny dlhodobý mentoring...