Prihláste svoje texty do Zvolena!

Prihláste svoje texty do Zvolena!

Prihláste svoje texty do Zvolena! Prihlasovanie do 29. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Literárny Zvolen 2023 je spustené Literárny Zvolen začal už svoj 29. ročník. Táto celoslovenská literárna súťaž aj v roku 2023 ponúka výhercom hlavnej ceny dlhodobý mentoring...
Literárny Zvolen 2022 pozná svojich víťazov

Literárny Zvolen 2022 pozná svojich víťazov

Literárny Zvolen 2022 pozná svojich víťazov, najlepšou cenou je však spätná väzba Účastníci a účastníčky celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Zvolen mali možnosť zúčastniť sa na trojdňovom pobyte, kde na nich čakal bohatý program zostavený zo vzdelávacích...