Manažment

Laura Bilíková

Laura Bilíková

zakladateľka a manažérka

Daniela Dolinská

Daniela Dolinská

vedúca fotografie

Tomáš Žalobín

Tomáš Žalobín

šéfredaktor časopisu

Veronika Juricová

Veronika Juricová

vedúca jazykovej korektúry

Ľudmila Borzová

Ľudmila Borzová

vedúca literatúry

Laura Dimová

Laura Dimová

vedúca grafiky a soc. sietí

Nina Kolcunová

Nina Kolcunová

vedúca ilustrácie