Manažment

Laura Bilíková

Laura Bilíková

zakladateľka a šéfredaktorka

Nina Kolcunová

Nina Kolcunová

vedúca ilustrácie

Laura Dimová

Laura Dimová

kreatívna manažérka

Fanny Elisabeth Pekarčíková

Fanny Elisabeth Pekarčíková

vedúca grafického dizajnu

Ľudmila Borzová

Ľudmila Borzová

vedúca literatúry

Veronika Juricová

Veronika Juricová

vedúca jazykovej korektúry

Daniela Dolinská

Daniela Dolinská

vedúca fotografie