Manažment

Laura Bilíková

Laura Bilíková

zakladateľka a manažérka

projektový manažment

Laura Dimová

Laura Dimová

vedúca grafiky a soc. sietí

projektový manažment

Dominika Hvorková

Dominika Hvorková

projektový manažment

Tomáš Žalobín

Tomáš Žalobín

šéfredaktor časopisu

Ľudmila Borzová

Ľudmila Borzová

vedúca literatúry

Daniela Dolinská

Daniela Dolinská

vedúca fotografie

Nina Kolcunová

Nina Kolcunová

vedúca ilustrácie

Veronika Juricová

Veronika Juricová

vedúca jazykovej korektúry