O spoločnosti

Od klimatickej krízy, naprieč mentálnym zdravím, až po marginalizované skupiny. Reagujeme na aktuálne otázky a problémy v spoločnosti, venujeme sa témam,
ktoré sú často prehliadané, rozvíjame myšlienku vzájomnej akceptácie.

O spoločnosti

Od klimatickej krízy, naprieč mentálnym zdravím, až po marginalizované skupiny. Reagujeme na aktuálne otázky a problémy v spoločnosti, venujeme sa témam,
ktoré sú často prehliadané, rozvíjame myšlienku vzájomnej akceptácie.

Ako vnímajú mainstreamové médiá moslimov a moslimky?

Ako vnímajú mainstreamové médiá moslimov a moslimky?

Ako vnímajú mainstreamové médiá moslimov, moslimky a islam?Liga za ľudské práva a Islamská nadácia na Slovenskupredstavujú publikáciuStereotypizácia a negatívne zobrazovanie moslimov, moslimiek a všeobecne cudzincov a cudziniek na Slovensku dlhodobo prispieva k...