O spoločnosti

Od klimatickej krízy, naprieč mentálnym zdravím, až po marginalizované skupiny. Reagujeme na aktuálne otázky a problémy v spoločnosti, venujeme sa témam,
ktoré sú často prehliadané, rozvíjame myšlienku vzájomnej akceptácie.

Ako vnímajú mainstreamové médiá moslimov a moslimky?

Ako vnímajú mainstreamové médiá moslimov a moslimky?

Ako vnímajú mainstreamové médiá moslimov, moslimky a islam?Liga za ľudské práva a Islamská nadácia na Slovenskupredstavujú publikáciuStereotypizácia a negatívne zobrazovanie moslimov, moslimiek a všeobecne cudzincov a cudziniek na Slovensku dlhodobo prispieva k...

Za pol hodinu 50€. Sex biznis v číslach

Za pol hodinu 50€. Sex biznis v číslach

Za hodinu 50€. Sex biznis v číslachText: Dominika HvorkováFoto: Sofia Abougalil40-42 miliónovPodľa prieskumu z roku 2012 pracovalo v sex biznise v tom období 40 až 42 miliónov ľudí po celom svete. Značná časť dát však môže chýbať. Prieskumy sú väčšinou robené iba na...