Dôvera ako kľúč k absolútnemu obnaženiu

Dôvera ako kľúč k absolútnemu obnaženiu

Apolonia, Apolonia (r. Lea Glob, 2022)

Apolonia, Apolonia (r. Lea Glob, 2022)

24. februára 2024
Eva Gabrižová
24. februára 2024
Eva Gabrižová
Filmová recenzia: Apolonia, Apolonia: Dôvera ako kľúč k absolútnemu obnaženiu

Zdroj: Jeden svet

Dokumentárny portrét Apolonia, Apolonia, ktorý bol tento rok uvedený na festivale Jeden svet a dnes ho nájdete na platforme HBO MAX, je časozberným archívom maliarky Apolonie Sokol prelínajúci sa s odvážnym filmovým vnímaním režisérky Ley Glob. Tento esteticko-myšlienkový zážitok, ktorého počiatky siahajú až do roku 1999, začal vznikať ešte ako jedno zo zadaní na filmovej škole v Dánsku. Lea Glob tak začína proces, ktorý výrazne ovplyvní jej život na ďalších 13 rokov. Výsledkom je kombinácia dlhodobej fascinácie protagonistkou a absolútnej nebojácnosti odhaliť sa pred kamerou vnútorne či fyzicky.

Dokumentárny portrét Apolonia, Apolonia, ktorý bol tento rok uvedený na festivale Jeden svet a dnes ho nájdete na platforme HBO MAX, je časozberným archívom maliarky Apolonie Sokol prelínajúci sa s odvážnym filmovým vnímaním režisérky Ley Glob. Tento esteticko-myšlienkový zážitok, ktorého počiatky siahajú až do roku 1999, začal vznikať ešte ako jedno zo zadaní na filmovej škole v Dánsku. Lea Glob tak začína proces, ktorý výrazne ovplyvní jej život na ďalších 13 rokov. Výsledkom je kombinácia dlhodobej fascinácie protagonistkou a absolútnej nebojácnosti odhaliť sa pred kamerou vnútorne či fyzicky.

“No motif has caught my eye like her.”

“No motif has caught my eye like her.”

Odvaha, rebélia či feministická priebojnosť definovali prostredie parížskeho divadla Lavoir Moderne Parisien, kde Apolonia vyrastala. Rodičia jej život dokumentovali už od samotného začiatku – od momentu počatia cez pôrod až po prvé roky života. Apolonia teda od detstva vyrastá pred kamerou, v komunite umelcov a v aktivistickej atmosfére divadla. Prvú časť filmu tak strávime s Apoloniou v prostredí divadla, kde poskytuje azyl osobnostiam kultúrneho sveta. Spoznávame jej najbližšiu osobu, Oksahu Shachko, predstaviteľku feministického hnutia FEMEN, ktorú za radikálny aktivizmus vyhostili z rodnej Ukrajiny.

Odvaha, rebélia či feministická priebojnosť definovali prostredie parížskeho divadla Lavoir Moderne Parisien, kde Apolonia vyrastala. Rodičia jej život dokumentovali už od samotného začiatku – od momentu počatia cez pôrod až po prvé roky života. Apolonia teda od detstva vyrastá pred kamerou, v komunite umelcov a v aktivistickej atmosfére divadla. Prvú časť filmu tak strávime s Apoloniou v prostredí divadla, kde poskytuje azyl osobnostiam kultúrneho sveta. Spoznávame jej najbližšiu osobu, Oksahu Shachko, predstaviteľku feministického hnutia FEMEN, ktorú za radikálny aktivizmus vyhostili z rodnej Ukrajiny.

Apolonia, Apolonia: Dôvera ako kľúč k absolútnemu obnaženiu

Zdroj: Jeden svet

K otázkam produkcie umenia

K otázkam produkcie umenia

V priebehu filmu vnímame snahu Apolonie kariérne uspieť a umelecky sa presadiť. Navštevujeme s ňou prestížnu školu Beaux – Arts de Paris, vnímame umelecké krízy spolu s hľadaním autentického maliarskeho štýlu. Zaužívanými očakávaniami umeleckej obce sa však nenechá rozhodiť. Vyhľadáva príležitosti aj mimo Európy, neúspešne v New Yorku, viac-menej úspešne v Los Angeles. Stretáva sa so Stefanom Schimkowitzom, renomovaným manažérom súčasných umelcov, ktorý od nej očakáva nadmernú produkciu diel.

,,I’m an industrial product now,‘‘ reflektuje Apolonia, keď ju Lea sníma v ateliéri. Záleží dnes viac na množstve či na obsahu? Maliarka sa pred kamerou nebojí priznať beznádej či pochybnosť o vlastnom potenciáli. Apolonia sa síce do Paríža vráti úspešnejšia, no rezignovaná v otázke hľadania úspechu a monetizácie vo svete umenia. Napriek tomu tvorí s pocitom oslobodenia, reflektuje nespravodlivé, často až mizogýnne hodnotenie mužov: ,,I wonder if a male artist got this type of feedback.‘‘

V priebehu filmu vnímame snahu Apolonie kariérne uspieť a umelecky sa presadiť. Navštevujeme s ňou prestížnu školu Beaux – Arts de Paris, vnímame umelecké krízy spolu s hľadaním autentického maliarskeho štýlu. Zaužívanými očakávaniami umeleckej obce sa však nenechá rozhodiť. Vyhľadáva príležitosti aj mimo Európy, neúspešne v New Yorku, viac-menej úspešne v Los Angeles. Stretáva sa so Stefanom Schimkowitzom, renomovaným manažérom súčasných umelcov, ktorý od nej očakáva nadmernú produkciu diel.

,,I’m an industrial product now,‘‘ reflektuje Apolonia, keď ju Lea sníma v ateliéri. Záleží dnes viac na množstve či na obsahu? Maliarka sa pred kamerou nebojí priznať beznádej či pochybnosť o vlastnom potenciáli. Apolonia sa síce do Paríža vráti úspešnejšia, no rezignovaná v otázke hľadania úspechu a monetizácie vo svete umenia. Napriek tomu tvorí s pocitom oslobodenia, reflektuje nespravodlivé, často až mizogýnne hodnotenie mužov: ,,I wonder if a male artist got this type of feedback.‘‘

Apolonia, Apolonia: Dôvera ako kľúč k absolútnemu obnaženiu

Zdroj: Jeden svet 

Silné puto ako kľúč

Silné puto ako kľúč

Výraznou rovinou vo filme je dôvera medzi Apoloniou a režisérkou. Obe sa v priebehu dokumentu zbližujú, otvárajú sa sebe navzájom. Vidíme ich v rôznych životných fázach, no autorkina fascinácia Apoloniou zostáva rovnaká. Kamerou však nikdy nenarušuje jej súkromie, z filmu priam sála úprimná otvorenosť a autenticita. Dôležitou súčasťou je aj zdieľanie surových pocitov režisérky, kedy ju vidíme pred kamerou po náročnom pôrode prvého dieťaťa. Aj v týchto ťažkých chvíľach sú s Apoloniou v kontakte aspoň telefonicky, vďaka čomu intenzívne vnímame ich blízkosť.

Časozberná snímka Apolonia, Apolonia je obdivuhodnou ukážkou dokumentárnej tvorby, ktorá si jednoznačne vyžaduje maximálnu trpezlivosť. Kľúčom je vzájomná blízkosť a dôvera medzi režisérkou a protagonistkou, ktoré sa pred kamerou obe odhaľujú. Autorka Lea Glob si zaslúži pozornosť, pretože sa jej podarilo zachytiť život samotný, a to vo viacerých rovinách – v jeho odvahe, autenticite, ráznosti, dobrote a v konečnom dôsledku aj vo veľkej láske k umeniu ako takému.

Výraznou rovinou vo filme je dôvera medzi Apoloniou a režisérkou. Obe sa v priebehu dokumentu zbližujú, otvárajú sa sebe navzájom. Vidíme ich v rôznych životných fázach, no autorkina fascinácia Apoloniou zostáva rovnaká. Kamerou však nikdy nenarušuje jej súkromie, z filmu priam sála úprimná otvorenosť a autenticita. Dôležitou súčasťou je aj zdieľanie surových pocitov režisérky, kedy ju vidíme pred kamerou po náročnom pôrode prvého dieťaťa. Aj v týchto ťažkých chvíľach sú s Apoloniou v kontakte aspoň telefonicky, vďaka čomu intenzívne vnímame ich blízkosť.

Časozberná snímka Apolonia, Apolonia je obdivuhodnou ukážkou dokumentárnej tvorby, ktorá si jednoznačne vyžaduje maximálnu trpezlivosť. Kľúčom je vzájomná blízkosť a dôvera medzi režisérkou a protagonistkou, ktoré sa pred kamerou obe odhaľujú. Autorka Lea Glob si zaslúži pozornosť, pretože sa jej podarilo zachytiť život samotný, a to vo viacerých rovinách – v jeho odvahe, autenticite, ráznosti, dobrote a v konečnom dôsledku aj vo veľkej láske k umeniu ako takému.

Zdroj: Jeden svet

Dokumentárny portrét Apolonia, Apolonia, ktorý bol tento rok uvedený na festivale Jeden svet a dnes ho nájdete na platforme HBO MAX, je časozberným archívom maliarky Apolonie Sokol prelínajúci sa s odvážnym filmovým vnímaním režisérky Ley Glob. Tento esteticko-myšlienkový zážitok, ktorého počiatky siahajú až do roku 1999, začal vznikať ešte ako jedno zo zadaní na filmovej škole v Dánsku. Lea Glob tak začína proces, ktorý výrazne ovplyvní jej život na ďalších 13 rokov. Výsledkom je kombinácia dlhodobej fascinácie protagonistkou a absolútnej nebojácnosti odhaliť sa pred kamerou vnútorne či fyzicky.

Dokumentárny portrét Apolonia, Apolonia, ktorý bol tento rok uvedený na festivale Jeden svet a dnes ho nájdete na platforme HBO MAX, je časozberným archívom maliarky Apolonie Sokol prelínajúci sa s odvážnym filmovým vnímaním režisérky Ley Glob. Tento esteticko-myšlienkový zážitok, ktorého počiatky siahajú až do roku 1999, začal vznikať ešte ako jedno zo zadaní na filmovej škole v Dánsku. Lea Glob tak začína proces, ktorý výrazne ovplyvní jej život na ďalších 13 rokov. Výsledkom je kombinácia dlhodobej fascinácie protagonistkou a absolútnej nebojácnosti odhaliť sa pred kamerou vnútorne či fyzicky.

“No motif has caught my eye like her.”

“No motif has caught my eye like her.”

Odvaha, rebélia či feministická priebojnosť definovali prostredie parížskeho divadla Lavoir Moderne Parisien, kde Apolonia vyrastala. Rodičia jej život dokumentovali už od samotného začiatku – od momentu počatia cez pôrod až po prvé roky života. Apolonia teda od detstva vyrastá pred kamerou, v komunite umelcov a v aktivistickej atmosfére divadla. Prvú časť filmu tak strávime s Apoloniou v prostredí divadla, kde poskytuje azyl osobnostiam kultúrneho sveta. Spoznávame jej najbližšiu osobu, Oksahu Shachko, predstaviteľku feministického hnutia FEMEN, ktorú za radikálny aktivizmus vyhostili z rodnej Ukrajiny.

Odvaha, rebélia či feministická priebojnosť definovali prostredie parížskeho divadla Lavoir Moderne Parisien, kde Apolonia vyrastala. Rodičia jej život dokumentovali už od samotného začiatku – od momentu počatia cez pôrod až po prvé roky života. Apolonia teda od detstva vyrastá pred kamerou, v komunite umelcov a v aktivistickej atmosfére divadla. Prvú časť filmu tak strávime s Apoloniou v prostredí divadla, kde poskytuje azyl osobnostiam kultúrneho sveta. Spoznávame jej najbližšiu osobu, Oksahu Shachko, predstaviteľku feministického hnutia FEMEN, ktorú za radikálny aktivizmus vyhostili z rodnej Ukrajiny.

Apolonia, Apolonia: Dôvera ako kľúč k absolútnemu obnaženiu

Zdroj: Jeden svet

K otázkam produkcie umenia

K otázkam produkcie umenia

V priebehu filmu vnímame snahu Apolonie kariérne uspieť a umelecky sa presadiť. Navštevujeme s ňou prestížnu školu Beaux – Arts de Paris, vnímame umelecké krízy spolu s hľadaním autentického maliarskeho štýlu. Zaužívanými očakávaniami umeleckej obce sa však nenechá rozhodiť. Vyhľadáva príležitosti aj mimo Európy, neúspešne v New Yorku, viac-menej úspešne v Los Angeles. Stretáva sa so Stefanom Schimkowitzom, renomovaným manažérom súčasných umelcov, ktorý od nej očakáva nadmernú produkciu diel.

,,I’m an industrial product now,‘‘ reflektuje Apolonia, keď ju Lea sníma v ateliéri. Záleží dnes viac na množstve či na obsahu? Maliarka sa pred kamerou nebojí priznať beznádej či pochybnosť o vlastnom potenciáli. Apolonia sa síce do Paríža vráti úspešnejšia, no rezignovaná v otázke hľadania úspechu a monetizácie vo svete umenia. Napriek tomu tvorí s pocitom oslobodenia, reflektuje nespravodlivé, často až mizogýnne hodnotenie mužov: ,,I wonder if a male artist got this type of feedback.‘‘

V priebehu filmu vnímame snahu Apolonie kariérne uspieť a umelecky sa presadiť. Navštevujeme s ňou prestížnu školu Beaux – Arts de Paris, vnímame umelecké krízy spolu s hľadaním autentického maliarskeho štýlu. Zaužívanými očakávaniami umeleckej obce sa však nenechá rozhodiť. Vyhľadáva príležitosti aj mimo Európy, neúspešne v New Yorku, viac-menej úspešne v Los Angeles. Stretáva sa so Stefanom Schimkowitzom, renomovaným manažérom súčasných umelcov, ktorý od nej očakáva nadmernú produkciu diel.

,,I’m an industrial product now,‘‘ reflektuje Apolonia, keď ju Lea sníma v ateliéri. Záleží dnes viac na množstve či na obsahu? Maliarka sa pred kamerou nebojí priznať beznádej či pochybnosť o vlastnom potenciáli. Apolonia sa síce do Paríža vráti úspešnejšia, no rezignovaná v otázke hľadania úspechu a monetizácie vo svete umenia. Napriek tomu tvorí s pocitom oslobodenia, reflektuje nespravodlivé, často až mizogýnne hodnotenie mužov: ,,I wonder if a male artist got this type of feedback.‘‘

Apolonia, Apolonia: Dôvera ako kľúč k absolútnemu obnaženiu

Zdroj: Jeden svet 

Silné puto ako kľúč

Silné puto ako kľúč

Výraznou rovinou vo filme je dôvera medzi Apoloniou a režisérkou. Obe sa v priebehu dokumentu zbližujú, otvárajú sa sebe navzájom. Vidíme ich v rôznych životných fázach, no autorkina fascinácia Apoloniou zostáva rovnaká. Kamerou však nikdy nenarušuje jej súkromie, z filmu priam sála úprimná otvorenosť a autenticita. Dôležitou súčasťou je aj zdieľanie surových pocitov režisérky, kedy ju vidíme pred kamerou po náročnom pôrode prvého dieťaťa. Aj v týchto ťažkých chvíľach sú s Apoloniou v kontakte aspoň telefonicky, vďaka čomu intenzívne vnímame ich blízkosť.

Časozberná snímka Apolonia, Apolonia je obdivuhodnou ukážkou dokumentárnej tvorby, ktorá si jednoznačne vyžaduje maximálnu trpezlivosť. Kľúčom je vzájomná blízkosť a dôvera medzi režisérkou a protagonistkou, ktoré sa pred kamerou obe odhaľujú. Autorka Lea Glob si zaslúži pozornosť, pretože sa jej podarilo zachytiť život samotný, a to vo viacerých rovinách – v jeho odvahe, autenticite, ráznosti, dobrote a v konečnom dôsledku aj vo veľkej láske k umeniu ako takému.

Výraznou rovinou vo filme je dôvera medzi Apoloniou a režisérkou. Obe sa v priebehu dokumentu zbližujú, otvárajú sa sebe navzájom. Vidíme ich v rôznych životných fázach, no autorkina fascinácia Apoloniou zostáva rovnaká. Kamerou však nikdy nenarušuje jej súkromie, z filmu priam sála úprimná otvorenosť a autenticita. Dôležitou súčasťou je aj zdieľanie surových pocitov režisérky, kedy ju vidíme pred kamerou po náročnom pôrode prvého dieťaťa. Aj v týchto ťažkých chvíľach sú s Apoloniou v kontakte aspoň telefonicky, vďaka čomu intenzívne vnímame ich blízkosť.

Časozberná snímka Apolonia, Apolonia je obdivuhodnou ukážkou dokumentárnej tvorby, ktorá si jednoznačne vyžaduje maximálnu trpezlivosť. Kľúčom je vzájomná blízkosť a dôvera medzi režisérkou a protagonistkou, ktoré sa pred kamerou obe odhaľujú. Autorka Lea Glob si zaslúži pozornosť, pretože sa jej podarilo zachytiť život samotný, a to vo viacerých rovinách – v jeho odvahe, autenticite, ráznosti, dobrote a v konečnom dôsledku aj vo veľkej láske k umeniu ako takému.