Identita, telo a naratívy Annie Ernaux
Identita, telo a naratívy Annie Ernaux

Udalosť / Mladý muž – Annie Ernaux (Inaque, 2023)

Udalosť / Mladý muž – Annie Ernaux (Inaque, 2023)

7. júna 2024
Emma Bajusová
7. júna 2024
Emma Bajusová
Mať telo a stratiť nad ním kontrolu. Byť zredukovaná na biologické procesy, stať sa nástrojom na plodenie. Meniť sa v očiach iných v dôsledku jedinej udalosti…

Mať telo a stratiť nad ním kontrolu. Byť zredukovaná na biologické procesy, stať sa nástrojom na plodenie. Meniť sa v očiach iných v dôsledku jedinej udalosti…

Identita, telo a naratívy Annie Ernaux

Zdroj: Emma Bajusová

Víťazka Nobelovej ceny za literatúru Annie Ernaux sa opäť dostáva k slovenskému čitateľstvu, tentoraz zbierkou dvoch noviel Udalosť a Mladý muž v preklade Márie Michalkovej. Vnárame sa do jej spomienok, no zároveň čítame silné svedectvo o prežívaní ženskosti, chudoby a diskriminácie na základe triednej príslušnosti.

Víťazka Nobelovej ceny za literatúru Annie Ernaux sa opäť dostáva k slovenskému čitateľstvu, tentoraz zbierkou dvoch noviel Udalosť a Mladý muž v preklade Márie Michalkovej. Vnárame sa do jej spomienok, no zároveň čítame silné svedectvo o prežívaní ženskosti, chudoby a diskriminácie na základe triednej príslušnosti.

Spomienky ako svedectvo

Spomienky ako svedectvo

Hoci sa Annie Ernaux nerada nálepkuje prídavnými menami, v jej románoch vnímame sociálny pesimizmus, nestabilitu života a neustálu prítomnosť triedneho vedomia. V knihe Roky (Inaque, 2021) preplieta svoj život študentky z chudobného severu Francúzska (neskôr učiteľky a spisovateľky) s históriou a reáliami krajiny. V Udalosti nám ukazuje kúsok svojho života, ktorý ju nenávratne zmenil. A v Mladom mužovi nám odhaľuje túžbu a to, čo ju prinútilo napísať Udalosť.

Čítať Ernaux znamená ponoriť sa do samotného procesu písania. Každá veta je starostlivo volená s vedomím, že bude čítaná. Do svojich kníh sa Ernaux premieta v dvoch rovinách – reflektuje emócie, udalosti a interakcie s ľuďmi tak ako si ich pamätá o mnoho rokov neskôr, ale aj ako si ich zapísala v momente, keď ich prežívala. Často preruší rozprávanie, len aby sa zamyslela nad tým, prečo na daný moment spomína a čím je dôležitý. Jej písanie nepôsobí rušivo, skôr nám ponúka dve rôzne perspektívy, a tým aj komplexnejší pohľad na samú seba.

Hoci sa Annie Ernaux nerada nálepkuje prídavnými menami, v jej románoch vnímame sociálny pesimizmus, nestabilitu života a neustálu prítomnosť triedneho vedomia. V knihe Roky (Inaque, 2021) preplieta svoj život študentky z chudobného severu Francúzska (neskôr učiteľky a spisovateľky) s históriou a reáliami krajiny. V Udalosti nám ukazuje kúsok svojho života, ktorý ju nenávratne zmenil. A v Mladom mužovi nám odhaľuje túžbu a to, čo ju prinútilo napísať Udalosť.

Čítať Ernaux znamená ponoriť sa do samotného procesu písania. Každá veta je starostlivo volená s vedomím, že bude čítaná. Do svojich kníh sa Ernaux premieta v dvoch rovinách – reflektuje emócie, udalosti a interakcie s ľuďmi tak ako si ich pamätá o mnoho rokov neskôr, ale aj ako si ich zapísala v momente, keď ich prežívala. Často preruší rozprávanie, len aby sa zamyslela nad tým, prečo na daný moment spomína a čím je dôležitý. Jej písanie nepôsobí rušivo, skôr nám ponúka dve rôzne perspektívy, a tým aj komplexnejší pohľad na samú seba.

Práca so zúfalstvom

Práca so zúfalstvom

V Udalosti spoznávame mladé dievča s neistou budúcnosťou a vďaka štúdiu sa snaží uniknúť osudu, ktorý čakal jej matku. Na pár stranách sa Ernaux úspešne darí evokovať pocit beznádeje, ktorý cítila, keď zistila, že počas svojho štúdia na vysokej škole otehotnela – v šesťdesiatych rokoch, keď boli interrupcie vo Francúzsku zakázané a prísne trestané.

Strany sa míňajú a my tušíme, že onedlho už bude neskoro tehotenstvo prerušiť, vnímame, akému nebezpečenstvu čelí a čo všetko je pre to ochotná spraviť. Sme s ňou pri všetkých pokusoch, akými sa chce zmocniť vlastného života so všadeprítomným zúfalstvom. Vidíme ako veľmi chce Ernaux žiť, ale v otázkach interupcie neuhne, chce žiť podľa vlastných rozhodnutí. Neistotu s ňou prežívame do poslednej strany.

V Udalosti spoznávame mladé dievča s neistou budúcnosťou a vďaka štúdiu sa snaží uniknúť osudu, ktorý čakal jej matku. Na pár stranách sa Ernaux úspešne darí evokovať pocit beznádeje, ktorý cítila, keď zistila, že počas svojho štúdia na vysokej škole otehotnela – v šesťdesiatych rokoch, keď boli interrupcie vo Francúzsku zakázané a prísne trestané.

Strany sa míňajú a my tušíme, že onedlho už bude neskoro tehotenstvo prerušiť, vnímame, akému nebezpečenstvu čelí a čo všetko je pre to ochotná spraviť. Sme s ňou pri všetkých pokusoch, akými sa chce zmocniť vlastného života so všadeprítomným zúfalstvom. Vidíme ako veľmi chce Ernaux žiť, ale v otázkach interupcie neuhne, chce žiť podľa vlastných rozhodnutí. Neistotu s ňou prežívame do poslednej strany.

Neoddeliteľnosť života a literatúry

Neoddeliteľnosť života a literatúry

Vo svojej tvorbe nám Ernaux dovoľuje až vojeristicky nahliadnuť do jej súkromia a denníkov. Ukazuje nám ako ju dokáže milenec pohltiť podobne ako ju pohltí nový román a aké ťažké je pre ňu oddeliť jedno od druhého.

Mladý muž zachytáva jej vzťah s oveľa mladším študentom, skrz ktorého opäť prežíva svoju mladosť a vracia sa do svojho vysokoškolského mesta, v ktorom podstúpila interrupciu. Vo svojom milencovi nachádza kúsky seba, ktoré v sebe so spoločenským vzostupom potlačila. Na prechádzke vidí miesta, ktoré jej v ťažkých časoch ponúkli útočište, ale aj nemocnicu, v ktorej bola hospitalizovaná, keď takmer vykrvácala. Vidíme, ako ich vzťah umiera, keď splní svoj účel – dáva Ernaux podnet pre napísanie Udalosti.

Annie Ernaux dokáže otvorene písať o naliehavej téme, ktorá v našej spoločnosti zostáva tabuizovaná. Možno nie je pre každého, ale jazyk, ktorý používa, robí jej literatúru dostupnou pre všetkých. Búra bariéry medzi sebou a čitateľstvom a používa seba, svoje telo a celý svoj život ako svedectvo doby, ktorej problémy sú aktuálne dodnes.

Zdroj: Emma Bajusová

Víťazka Nobelovej ceny za literatúru Annie Ernaux sa opäť dostáva k slovenskému čitateľstvu, tentoraz zbierkou dvoch noviel Udalosť a Mladý muž v preklade Márie Michalkovej. Vnárame sa do jej spomienok, no zároveň čítame silné svedectvo o prežívaní ženskosti, chudoby a diskriminácie na základe triednej príslušnosti.

Víťazka Nobelovej ceny za literatúru Annie Ernaux sa opäť dostáva k slovenskému čitateľstvu, tentoraz zbierkou dvoch noviel Udalosť a Mladý muž v preklade Márie Michalkovej. Vnárame sa do jej spomienok, no zároveň čítame silné svedectvo o prežívaní ženskosti, chudoby a diskriminácie na základe triednej príslušnosti.

Spomienky ako svedectvo

Spomienky ako svedectvo

Hoci sa Annie Ernaux nerada nálepkuje prídavnými menami, v jej románoch vnímame sociálny pesimizmus, nestabilitu života a neustálu prítomnosť triedneho vedomia. V knihe Roky (Inaque, 2021) preplieta svoj život študentky z chudobného severu Francúzska (neskôr učiteľky a spisovateľky) s históriou a reáliami krajiny. V Udalosti nám ukazuje kúsok svojho života, ktorý ju nenávratne zmenil. A v Mladom mužovi nám odhaľuje túžbu a to, čo ju prinútilo napísať Udalosť.

Čítať Ernaux znamená ponoriť sa do samotného procesu písania. Každá veta je starostlivo volená s vedomím, že bude čítaná. Do svojich kníh sa Ernaux premieta v dvoch rovinách – reflektuje emócie, udalosti a interakcie s ľuďmi tak ako si ich pamätá o mnoho rokov neskôr, ale aj ako si ich zapísala v momente, keď ich prežívala. Často preruší rozprávanie, len aby sa zamyslela nad tým, prečo na daný moment spomína a čím je dôležitý. Jej písanie nepôsobí rušivo, skôr nám ponúka dve rôzne perspektívy, a tým aj komplexnejší pohľad na samú seba.

Hoci sa Annie Ernaux nerada nálepkuje prídavnými menami, v jej románoch vnímame sociálny pesimizmus, nestabilitu života a neustálu prítomnosť triedneho vedomia. V knihe Roky (Inaque, 2021) preplieta svoj život študentky z chudobného severu Francúzska (neskôr učiteľky a spisovateľky) s históriou a reáliami krajiny. V Udalosti nám ukazuje kúsok svojho života, ktorý ju nenávratne zmenil. A v Mladom mužovi nám odhaľuje túžbu a to, čo ju prinútilo napísať Udalosť.

Čítať Ernaux znamená ponoriť sa do samotného procesu písania. Každá veta je starostlivo volená s vedomím, že bude čítaná. Do svojich kníh sa Ernaux premieta v dvoch rovinách – reflektuje emócie, udalosti a interakcie s ľuďmi tak ako si ich pamätá o mnoho rokov neskôr, ale aj ako si ich zapísala v momente, keď ich prežívala. Často preruší rozprávanie, len aby sa zamyslela nad tým, prečo na daný moment spomína a čím je dôležitý. Jej písanie nepôsobí rušivo, skôr nám ponúka dve rôzne perspektívy, a tým aj komplexnejší pohľad na samú seba.

Práca so zúfalstvom

Práca so zúfalstvom

V Udalosti spoznávame mladé dievča s neistou budúcnosťou a vďaka štúdiu sa snaží uniknúť osudu, ktorý čakal jej matku. Na pár stranách sa Ernaux úspešne darí evokovať pocit beznádeje, ktorý cítila, keď zistila, že počas svojho štúdia na vysokej škole otehotnela – v šesťdesiatych rokoch, keď boli interrupcie vo Francúzsku zakázané a prísne trestané.

Strany sa míňajú a my tušíme, že onedlho už bude neskoro tehotenstvo prerušiť, vnímame, akému nebezpečenstvu čelí a čo všetko je pre to ochotná spraviť. Sme s ňou pri všetkých pokusoch, akými sa chce zmocniť vlastného života so všadeprítomným zúfalstvom. Vidíme ako veľmi chce Ernaux žiť, ale v otázkach interupcie neuhne, chce žiť podľa vlastných rozhodnutí. Neistotu s ňou prežívame do poslednej strany.

V Udalosti spoznávame mladé dievča s neistou budúcnosťou a vďaka štúdiu sa snaží uniknúť osudu, ktorý čakal jej matku. Na pár stranách sa Ernaux úspešne darí evokovať pocit beznádeje, ktorý cítila, keď zistila, že počas svojho štúdia na vysokej škole otehotnela – v šesťdesiatych rokoch, keď boli interrupcie vo Francúzsku zakázané a prísne trestané.

Strany sa míňajú a my tušíme, že onedlho už bude neskoro tehotenstvo prerušiť, vnímame, akému nebezpečenstvu čelí a čo všetko je pre to ochotná spraviť. Sme s ňou pri všetkých pokusoch, akými sa chce zmocniť vlastného života so všadeprítomným zúfalstvom. Vidíme ako veľmi chce Ernaux žiť, ale v otázkach interupcie neuhne, chce žiť podľa vlastných rozhodnutí. Neistotu s ňou prežívame do poslednej strany.

Neoddeliteľnosť života a literatúry

Neoddeliteľnosť života a literatúry

Vo svojej tvorbe nám Ernaux dovoľuje až vojeristicky nahliadnuť do jej súkromia a denníkov. Ukazuje nám ako ju dokáže milenec pohltiť podobne ako ju pohltí nový román a aké ťažké je pre ňu oddeliť jedno od druhého.

Mladý muž zachytáva jej vzťah s oveľa mladším študentom, skrz ktorého opäť prežíva svoju mladosť a vracia sa do svojho vysokoškolského mesta, v ktorom podstúpila interrupciu. Vo svojom milencovi nachádza kúsky seba, ktoré v sebe so spoločenským vzostupom potlačila. Na prechádzke vidí miesta, ktoré jej v ťažkých časoch ponúkli útočište, ale aj nemocnicu, v ktorej bola hospitalizovaná, keď takmer vykrvácala. Vidíme, ako ich vzťah umiera, keď splní svoj účel – dáva Ernaux podnet pre napísanie Udalosti.

Annie Ernaux dokáže otvorene písať o naliehavej téme, ktorá v našej spoločnosti zostáva tabuizovaná. Možno nie je pre každého, ale jazyk, ktorý používa, robí jej literatúru dostupnou pre všetkých. Búra bariéry medzi sebou a čitateľstvom a používa seba, svoje telo a celý svoj život ako svedectvo doby, ktorej problémy sú aktuálne dodnes.

Zostaňme v kontakte

      

casopishmota@gmail.com
shop@casopishmota.sk

HMOTA

Občianske združenie
Soblahov 865
Soblahov, 913 38
Slovenská republika

Zostaňme v kontakte

      

casopishmota@gmail.com
shop@casopishmota.sk

HMOTA

Občianske združenie
Soblahov 865
Soblahov, 913 38
Slovenská republika

© 2024 – 2019 HMOTA