Knižné recenzie

Od Absyntu, naprieč Slovartom, až po Inaque*.
Najprv vnímame príbehy a vstrebávame informácie,
neskôr tvoríme vlastné kritické závery.

*Ďakujeme všetkým spriateleným vydavateľstvám za poskytnutie recenzných výtlačkov.

Knižné recenzie

Od Absyntu, naprieč Slovartom, až po Inaque*.
Najprv vnímame príbehy a vstrebávame informácie,
neskôr tvoríme vlastné kritické závery.

*Ďakujeme všetkým spriateleným vydavateľstvám za poskytnutie recenzných výtlačkov.